Οι υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας που προσφέρουμε είναι :

  • Ατομική υγιεινή και καθαριότητα, δηλαδή μπάνιο – μέτρηση ζωτικών σημείων
  • Αλλαγή και τοποθέτηση ουροκαθετήρα
  • Περιποίηση τραυμάτων
  • Ενεσοθεραπεία
  • Αιμοληψία/μεταφορά αίματος και ούρων στο νοσοκομείο
  • Πρόληψη και περιποίηση κατακλίσεων
  • Συνταγογράφηση φαρμάκων
  • Ορθοπεδικά και εγκεφαλικά περιστατικά
  • Περιποίηση γάγραινας κ.τ.λ.