Φροντίδα στο Σπίτι KOIN.Σ.ΕΠ

Η Φροντίδα στο Σπίτι KOIN.Σ.ΕΠ, που δραστηριοποιείται σε όλο το νομό Ηρακλείου Κρήτης, αποτελεί ένα κέντρο πρωτοβάθμιας περίθαλψης αστικού τύπου με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και μια διαφορετική προσέγγιση για την προσφορά υπηρεσιών υγείας.
Η επιχείρηση δεν ιδρύθηκε με μοναδικό στόχο την κερδοφορία αλλά παράλληλα αποσκοπεί και στην προσφορά κοινωνικού έργου. Αποστολή μας είναι να βελτιώσουμε τη ζωή των ασθενών και μελών της οικογένειας τους παρέχοντας υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας και νοσηλείας κατ΄οίκον υψηλής ποιότητας, βασιζόμενη σε ένα προηγμένο μοντέλο με ασφαλή και αποτελεσματική προσωποκεντρική φροντίδα.

Κοινωνικός Αντίκτυπος σε νούμερα

Σχετικά με εμάς

Η Φροντίδα στο Σπίτι KOIN.Σ.ΕΠ για να πετύχει τους στόχους της βασίζεται στους ανθρώπους της.
Η ομάδα μας αποτελείται από ανθρώπους που μοιράζονται κοινό όραμα με τον φορέα μας να καλύψουμε τις ανάγκες για πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, για κατ’ οίκον νοσηλεία και για ψυχοκοινωνική στήριξη σε όλους τους ασθενείς που το χρειάζονται, καθώς και να υποστηρίξουμε παράλληλα το οικογενειακό τους περιβάλλον. Δείχνοντας αλληλεγγύη απέναντι σ’ αυτούς που μας έχουν ανάγκη, χωρίς να κάνουμε κανένα διαχωρισμό ή εξαίρεση και να λειτουργούμε με σεβασμό. Προς επίτευξη του οράματος μας ενώνουμε τις δυνάμεις μας, με ήθος, ομαδικότητα και ειλικρινής αμφίδρομη επικοινωνία.

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε.

Εναρμονίζουμε τις δράσεις μας με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ προάγοντας, συγκεκριμένα, στους παρακάτω 4 στόχους:

H Φροντίδα στο Σπίτι στα ΜΜΕ

Υποστηρικτές και Συνεργάτες