Οι εθελοντές είναι σημαντικοί και πολύτιμοι συνεργάτες της Φροντίδας στο Σπίτι. Συμβάλλουν ιδιαίτερα, ως άμεσοι και στενοί συνεργάτες της διεπιστημονικής ομάδας, στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ασθενών και των φροντιστών τους. Η συμμετοχή των εθελοντών είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της ολοκληρωμένης φροντίδας των ασθενών και των οικογενειών τους.

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες, αυστηρές προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος εθελοντής.Όλοι έχουν την διάθεση να συμπαρασταθούν και να βοηθήσουν, όσο περνά από το χέρι τους, συνανθρώπους που διέρχονται μία δύσκολη φάση της ζωής τους.

Ο εθελοντής οφείλει να κατανοεί και να αποδέχεται το πνεύμα της ανακουφιστικής φροντίδας.

Ο εθελοντισμός προσφέρει μεγάλη συναισθηματική ανταπόδοση. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι οι εθελοντές νιώθουν ότι παίρνουν περισσότερα από όσα προσφέρουν! Η συμμετοχή ως Εθελοντής στην “Frontida sto spiti Koinsep – Home Care Services” μπορεί να μην είναι η κατάλληλη επιλογή για όλους τους ανθρώπους…