Οι βασικές μας υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας:

 • Ατομική υγιεινή και καθαριότητα, δηλαδή μπάνιο – μέτρηση ζωτικών σημείων
 • Αλλαγή και τοποθέτηση ουροκαθετήρα
 • Περιποίηση τραυμάτων
 • Ενεσοθεραπεία
 • Αιμοληψία/μεταφορά αίματος και ούρων στο νοσοκομείο
 • Πρόληψη και περιποίηση κατακλίσεων
 • Συνταγογράφηση φαρμάκων
 • Ορθοπεδικά και εγκεφαλικά περιστατικά
 • Περιποίηση γάγραινας κ.τ.λ.

Οι υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης:

 • Πλήρης καταγραφή και μελέτη των αναγκών των ηλικιωμένων που ζουν στο σπίτι
 • Παροχή συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης σε θέματα που απασχολούν τον ηλικιωμένο
 • Ατομική κοινωνική στήριξη, ενημέρωση των ηλικιωμένων για τα δικαιώματα τους
 • Υποστήριξη της επαφής τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες ασφάλισης, υγείας και κοινωνικής προστασίας
 • Οργάνωση λογαριασμών και υποχρεώσεων

Οι υπηρεσίες οικιακής βοήθειας:

 • Διατήρηση της υγιεινής και καθαριότητας της οικείας
 • Ψώνια παντός είδους
 • Ετοιμασία φαγητού
 • Φροντίδα του νοικοκυριού γενικά

Τι Άλλες Υπηρεσίες προσφέρουμε;

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΠΑΡΆΔΟΣΗ ΦΑΡΜΆΚΩΝ ΑΠΌ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ 

Αποφύγετε τον συνωστισμό στα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ με την υπηρεσία Φάρμακο στο Σπίτι της “Frontida sto spiti Koinsep – Home Care Services”. Τα φάρμακα σας μεταφέρονται με ασφάλεια σε ειδικά ισοθερμικά κουτιά για να διατηρείται η θερμοκρασία του φαρμάκου, σύμφωνα με τα πρότυπα Ορθής Πρακτικής Διακίνησης Φαρμάκων.

Τα φάρμακα παραδίδονται στον χώρο σας διακριτικά και με απόλυτη εχεμύθεια.

ΤEΣΤ COVID-19

Οι δειγματοληψίες είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν στην έδρα σας, τηρώντας

πιστά τους κανόνες και τις συστάσεις της πολιτείας και των αρμοδίων αρχών,

σύμφωνα πάντα με τις διαδικασίες εφαρμογής των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

 • Εργαστηριακο μοριακό τεστ PCR για Covid-19, ληψη ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος
 • Rapid test Covid-19,μέτρηση αντιγόνων
 • Rapid test Covid-19 μέτρηση αντισωμάτων
 • Ποσοτική μέτρηση αντισωμάτων Covid-19, αιμοληψία

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ

Υπηρεσίες φαρμακευτικής υποστήριξης, σε ασθενείς και πάσχοντες και γενικότερα σε άτομα που χρειάζονται να προβούν σε φαρμακοληψία, στα πλαίσια προγραμμάτων φαρμακευτικής συμμόρφωσης που εκτελεί η Εταιρεία.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΠΡΟΣ ΚΕΠΑ/ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 

Ενημέρωση και καθοδήγηση για την συμπλήρωση όλων των απαιτουμένων δικαιολογητικών προκειμένου ο ενδιαφερόμενος πολίτης να εξεταστεί από υγειονομική επιτροπή του Κε.Π.Α(Κέντρο Πιστοποιημένης Αναπηρίας).

Η ΚΟΙΝΣΕΠ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ είναι στελεχωμένη με το κατάλληλο και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό σύμφωνα με τους όρους της ιατρικής επιστήμης και τη σχετική νομοθεσία. 

Επιπλέον συνεργάζεται αποκλειστικά με τα διαγνωστικά ιατρεία IATRICA έχουν εν ισχύ συμβάσεις κάλυψης αστικής ευθύνης και είναι πλήρως εναρμονισμένα με τον Γενικό Κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ελληνική σχετική νομοθεσία.