Οι υπηρεσίες οικιακής βοήθειας είναι:

  • Διατήρηση της υγιεινής και καθαριότητας της οικείας
  • Ψώνια παντός είδους
  • Ετοιμασία φαγητού
  • Φροντίδα του νοικοκυριού γενικά