Η “Φροντίδα στο Σπίτι” υποστηρίζει τη φιλοσοφία, που χρόνια τώρα επικρατεί στο εξωτερικό, της ανώδυνης αποθεραπείας και αποκατάστασης του ασθενούς στο χώρο του, για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανάρρωση, λόγω αποφυγής ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και άσκοπων μετακινήσεων. 

Παρέχει κατ΄οίκον νοσηλεία υψηλής ποιότητας, σε χρόνιους ή μην ασθενείς, σε ηλικιωμένους (μερικώς αυτοεξυπηρετούμενους ή κατακεκλιμένους) παιδιά και άτομα με αναπηρία, με το εξειδικευμένο και απόλυτα καταρτισμένο προσωπικό νοσηλευτών, κοινωνικών λειτουργών και οικογενειακών βοηθών.

Ο φορέας μας είναι ο μοναδικός στην Κρήτη, που παρέχει συνδυαστικά υπηρεσίες κατ΄οίκον, από τέσσερις διαφορετικές ειδικότητες και η δεοντολογία του στηρίζεται στο ότι το κάθε περιστατικό πρώτιστα εκτιμάται από τον κοινωνικό λειτουργό. 

Ο κοινωνικός λειτουργός είναι εκείνος που θα επισκεφθεί κατ΄οίκον τον ωφελούμενο, θα κάνει καταγραφή και αξιολόγηση των αναγκών του, θα συντάξει την κοινωνική έκθεση και με βάση αυτή θα γίνει η κατηγοριοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών με τις λοιπές ειδικότητες. Ακόμη, ο κοινωνικός λειτουργός θα έρθει σε επαφή με το άμεσο και το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον του ατόμου, ώστε να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα την όλης κατάστασης, να διαπιστώσει αν υπάρχει κακοποίηση, ενδοοικογενειακή βία, παραμέληση. Ενημερώνει τους ωφελούμενους για επιδόματα και άλλες κοινωνικές παροχές που τυχόν δικαιούνται, τους βοηθά σε όλη τη διαδικασία που απαιτείται για τη σύνταξη εισηγητικού φακέλου στο ΚΕΠΑ.

Η ομάδα μας απαρτίζεται από διεπιστημονικό και έμπειρο προσωπικό με τις ακόλουθες ειδικότητες: νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, οικογενειακούς βοηθούς, φυσικοθεραπευτές, οι οποίοι με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια δίνουν καθημερινά τον καλύτερο τους εαυτό προκειμένου να νιώσουν καλύτερα οι ωφελούμενοι.

Οι Υπηρεσίες μας

Υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας:

 • Ατομική υγιεινή και καθαριότητα, δηλαδή μπάνιο – μέτρηση ζωτικών σημείων
 • Αλλαγή και τοποθέτηση ουροκαθετήρα
 • Περιποίηση τραυμάτων
 • Ενεσοθεραπεία
 • Αιμοληψία/μεταφορά αίματος και ούρων στο νοσοκομείο
 • Πρόληψη και περιποίηση κατακλίσεων
 • Συνταγογράφηση φαρμάκων
 • Ορθοπεδικά και εγκεφαλικά περιστατικά
 • Περιποίηση γάγραινας κ.τ.λ.

Yπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης:

 • Πλήρης καταγραφή, μελέτη και ιεράρχηση των αναγκών των ωφελουμένων
 • Παροχή συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης
 • Κοινωνική στήριξη ατόμου, οικογένειας & ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις παροχές
 • Υποστήριξη της επαφής τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες ασφάλισης, υγείας και κοινωνικής προστασίας
 • Οργάνωση λογαριασμών και υποχρεώσεις

Υπηρεσίες οικιακής βοήθειας:

 • Διατήρηση της υγιεινής και καθαριότητας της οικείας
 • Διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών
 • Προμήθεια με είδη άμεσης ανάγκης

Υπηρεσίες Θεραπευτικής Άσκησης:

 • Αξιολόγηση κινητικής λειτουργικότητας και ισορροπίας
 • Καθοδήγηση και συμβουλευτική των ωφελουμένων για τις ασκήσεις
 • Εκπαίδευση βάδισης με βοηθητικά μέσα
 • Υποστήριξη των ωφελουμένων μετά τη φυσιοθεραπευτική αποκατάστασή τους

Άλλες υπηρεσίες που προσφέρουμε:

Υπηρεσίες Κοινωνικής Λειτουργού για υποβολή εισηγητικού φακέλου ασθενούς προς το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) – Επιτροπή Αναπηρίας

Ενημέρωση και καθοδήγηση για τη συμπλήρωση όλων των απαιτουμένων δικαιολογητικών προκειμένου ο ενδιαφερόμενος πολίτης να εξεταστεί από υγειονομική επιτροπή του Κε.Π.Α (Κέντρο Πιστοποιημένης Αναπηρίας).

Kατ’ οίκον παράδοση φαρμάκων από τα φαρμακεία του ΕΟΠΟΥΥ

Αποφύγετε τον συνωστισμό στα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ με την υπηρεσία Φάρμακο στο Σπίτι της “«Φροντίδα Στο Σπίτι»”. Τα φάρμακα σας μεταφέρονται με ασφάλεια σε ειδικά ισοθερμικά κουτιά για να διατηρείται η θερμοκρασία του φαρμάκου, σύμφωνα με τα πρότυπα Ορθής Πρακτικής Διακίνησης Φαρμάκων.

Τα φάρμακα παραδίδονται στον χώρο σας διακριτικά και με απόλυτη εχεμύθεια.

Υπηρεσίες φαρμακευτικής υποστήριξης

Υπηρεσίες φαρμακευτικής υποστήριξης, σε ασθενείς και πάσχοντες και γενικότερα σε άτομα που χρειάζονται να προβούν σε φαρμακοληψία, στα πλαίσια προγραμμάτων φαρμακευτικής συμμόρφωσης που εκτελεί η Εταιρεία.