Όραμα - Αξίες

Χτίζουμε μια κοινωνία ευέλικτη, δεκτική και προσαρμοστική στις ανάγκες των ευάλωτων ομάδων.

Η “Φροντίδα στο Σπίτι” στοχεύει να επεκταθεί σε όλη την Κρήτη τα επόμενα 8 χρόνια και να ασχοληθεί παράλληλα  με τη δημιουργία μητρώου φροντιστών υγείας αλλά και με την εκπαίδευση αυτών.

Έτσι θα υλοποιηθεί η ιδέα μας για την ανάπτυξη κουλτούρας φροντίδας, υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης φροντιστών και επαγγελματιών υγείας, με μοναδικό  σκοπό την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών που καλύπτουν τις ανάγκες των ασθενών.

Η Αποστολή μας

Η αποστολή μας είναι να βελτιώσουμε τη ζωή των ασθενών και μελών της οικογένειας τους, παρέχοντας υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας και νοσηλείας κατ΄οίκον υψηλής ποιότητας. Βασιζόμαστε σε ένα προηγμένο μοντέλο λειτουργίας με ασφαλή και αποτελεσματική προσωποκεντρική φροντίδα.

Οι Αξίες μας

Οι αξίες μας είναι να δείχνουμε αλληλεγγύη απέναντι σε αυτούς που μας έχουν ανάγκη, χωρίς να κάνουμε κανένα διαχωρισμό ή εξαίρεση, να λειτουργούμε με σεβασμό προς τους ωφελούμενους μας όσο και απέναντι στους επαγγελματίες και τα μέλη του φορέα μας.

Επίσης, μας διακατέχει η ομαδικότητα, η οποία πηγάζει μέσα από την πεποίθηση μας πως η εκπλήρωση των στόχων και η δημιουργία του μέγιστου κοινωνικού αντίκτυπου είναι αποτέλεσμα συνολικής προσπάθειας και ομαδικής δουλειάς.

Βασικό στοιχείο για την επίτευξη του σκοπού μας είναι η εμπιστοσύνη που δείχνει κάθε μέλος μας τόσο στις δυνατότητες του όσο και σε αυτές των υπολοίπων μελών της ομάδας μας.

Η ομάδα μας χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια και διάθεση για νέες συμμαχίες και συνεργασίες, με σκοπό την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των αναγκών των ανθρώπων που εξυπηρετούμε. 

Η προσφορά προς τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας που έχει την ανάγκη των υπηρεσιών μας αποτελεί κινητήριος δύναμη για τη συνέχιση της λειτουργίας του φορέα μας.

Προσεγγίζουμε τις ανάγκες των ωφελούμενων μας μέσα από ενσυναίσθηση, από τη δυνατότητα δηλαδή να μπορούμε μπούμε στη θέση του άλλου και να κατανοήσουμε πως βιώνει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ή μια κατάσταση, χωρίς όμως ποτέ να ταυτιζόμαστε με αυτό.

Η υπόσχεσή μας

Ο φορέας μας δεσμεύεται να παραμείνει μία επιχείρηση που ασπάζεται και εφαρμόζει τα όσα υπαγορεύει η επαγγελματική φιλοσοφία της ώστε να διεξάγει πάντα την επιχειρηματική της δραστηριότητα με το υψηλότερο αίσθημα ηθικής.

Με βάση αυτή την ακλόνητη δέσμευση, ο φορέας μας εκλαμβάνει τη συμμόρφωση ως αυστηρή τήρηση του νόμου και διατήρηση υψηλών ηθικών προτύπων.